O NAS

Nasza ekipa składa się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów z obszarów architektury krajobrazu, projektowania systemów automatycznego nawadniania jak i wykonywania wszelkiego rodzaju nawierzchni. Posiadamy wiedzę i doświadczenie, które zdobyliśmy między innymi pracując w Niemczech. Dzięki wiedzy i praktyce zdobywanej przez lata potrafimy wydobyć z każdego ogrodu to, co w nim najpiękniejsze. Projektujemy i wykonujemy ogrody w zależności od potrzeb klientów, szanując ich czas i pieniądze, jak również prawa natury. Nasze działania zmierzają ku zachowaniu naturalności otoczenia i pięknego wyglądu przestrzeni zielonych. Odpowiadamy na potrzeby klientów, którzy są zainteresowani kreatywnym projektowaniem terenów zieleni i otoczeniem ich ogrodów opieką najwyższej klasy.
Od 2015 roku nasza firma prowadzi prace dotyczące alternatywnych, nieskutecznych dotychczas metod sadzenia i utrzymania drzew w środowisku miejskim z wykorzystaniem podłoży strukturalnych. Od wielu lat obserwujemy problem drastycznego zamierania drzew w miastach. Nasadzenia drzewne często zamierają, ze względu na niewystarczającą przestrzeń dostępną dla ich korzeni. Tylko rosnące korzenie żywicielskie mają zdolność do pochłaniania wody i rozpuszczonych w niej soli mineralnych.
Gleby w miastach są nasycone infrastrukturą, taką jak instalacje podziemne, fundamenty, chodniki, brakuje ciągłości materii glebowej występującej naturalnie. Dodatkowo gleby mają zachwiane prawidłowe właściwości wodno-powietrzne i są nienaturalnie zagęszczone.
Skutecznym rozwiązaniem przedłużającym przeżywalność drzew jest stosowanie podłoży strukturalnych. Podłoże strukturalne to mieszanka kamienno-glebowa, składająca się z kamieni łamanych o odpowiednio dobranej frakcji (kruszywa) oraz gleby. Poprzez stykanie się kruszywo tworzy stabilną konstrukcję. Pomiędzy kawałkami kruszywa znajdują się wolne przestrzenie dla gleby, co zapewnia idealne warunki wzrostu dla penetrujących podłoże korzeni drzew.
onas4