USŁUGI

Wykonamy dla Państwa:

 

 • kompleksową realizację projektów własnych i powierzonych,
 • projekty koncepcyjne i wykonawcze:
– ogrodów przydomowych,
– terenów zielonych przy firmach i instytucjach,
– zieleni przy ciągach komunikacyjnych i budynkach użyteczności publicznej,
– zieleni osiedlowej, skwerów, parków, zieleńców, obiektów kultu religijnego, obiektów
sportowych, obiektów rekreacyjnych  i placów zabaw,
– zielonych dachów,
– systemu automatycznego nawadniania,
– odprowadzenia wody,
– oświetlenia,
– wszelkiego rodzaju nawierzchni (w tym na terenach prywatnych drogi dojazdowe, ścieżki,
podjazdy i  inne elementy wchodzące w zakres architektury krajobrazu)
– motywów wodnych.
 • kompleksowe zagospodarowanie terenu,
 • rekompozycje ogrodów istniejących,
 • projekty rewitalizacji przestrzeni publicznych,
 • rewaloryzacje i rekompozycje ogrodów historycznych,
 • szczegółowe inwentaryzacje zieleni i obiektów architektury krajobrazu,
 • inwentaryzacje dendrologiczne,
 • ekspertyzy i opinie dendrologiczne,
 • analizy krajobrazowe,
 • konsultacje ogrodnicze,
 • prace pielęgnacyjne w ogrodzie
 • wycenę realizacji projektu.
USLUGI1
USLUGI2